Laden... Even geduld...

Onze Nieuwsbrief


Gereedschappen en veiligheid

Geplaatst op 9th Feb 2016 @ 12:06 PM

Als je een willekeurig apparaat in een winkel aanschaft, dan zit er altijd een gebruiksaanwijzing bij.
Dit geldt uiteraard ook voor handgereedschap. Het ene apparaat is intuïtief gemakkelijker te 
bedienen als het andere. Toch is het van belang nog vóór gebruik stil te staan bij hoe je veilig met 
een machine omgaat. 

Zo kan het voorkomen dat handgereedschap bij ondeskundig gebruik niet alleen gevaarlijk is voor de 
persoon die de machine bedient, maar ook voor de omgeving waarbinnen de betreffende persoon de 
machine toepast. Handgereedschappen worden onderscheiden door de manier waarop de 
aandrijving plaatsvindt. Zo bestaat er gereedschap dat gebonden is aan elektriciteit. Uiteraard kan dit 
bedraad zijn, maar al geruime tijd ook op basis van een accu. Grote voordelen van accugereedschap 
is de bewegingsvrijheid en de tegenwoordig krachtige eigenschappen waarmee deze zijn uitgerust. 
Als elektriciteit in welke vorm dan ook ontbreekt of de werksituatie het niet toelaat om elektrisch 
gereedschap toe te passen vanwege een verhoogd risico rond elektrocutiegevaar of explosiegevaar 
dan is aandrijving op basis van perslucht een andere mogelijkheid. 

Risico’s
De grootste risico’s bij het toepassen van elektrisch handgereedschap zijn:

● elektrocutie door stroomvoerende delen;
● brandwonden of explosiegevaar als gevolg van vonkoverslag;
● letsel door bewegende delen of wegschietende deeltjes;
● gehoorschade door schadelijk geluid;
● trillingen waar het menselijke lichaam aan wordt blootgesteld;
● struikelgevaar door losliggende draden/snoeren. 
Risico’s bij pneumatisch handgereedschap zijn:
● letsel door wegschietende deeltjes;
● gehoorschade door schadelijk geluid;
● trillingen waar het menselijke lichaam aan wordt blootgesteld;
● struikelgevaar door losliggende slangen.
Maatregelen om veilig te werken met handgereedschap
● Stel vast wat de activiteiten zijn en houd rekening met de omgeving;
● Pas gereedschap toe dat is geschikt voor de activiteit en omstandigheden en houd bij de keuze 
rekening met de stand der techniek;
● Controleer vooraf of de geleverde spanning overeenkomt met de spanning die op het apparaat 
staat aangegeven;
● Controleer vóór gebruik of het elektrische gereedschap is voorzien van het CE keurmerk en of het 
elektrische gereedschap dubbel geïsoleerd is. Herkenbaar aan twee in elkaar geplaatste vierkantjes;
● Lees de gebruiksaanwijzing en/ of instrueer medewerkers vóór gebruik;
● Probeer risico’s in eerste instantie aan de bron te bestrijden;
● Pas uitsluitend de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen toe;
● Zorg voor een opgeruimde werkplek;
● Controleer apparaat vóór gebruik op de aanwezigheid van een (her)keuringssticker en 
(her)keuringstermijn, ‘’zichtbare’’ schade, en op de aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen;
● Vervang verbruiksartikelen zoals een boortje, zaagblad of zaag e.d. altijd spanningsloos of drukloos 
bij perslucht;
● Haal de stekker uit het stopcontact of zet de compressor uit als apparatuur niet wordt gebruikt;
● Berg het gereedschap na gebruik op zodat de kans op beschadigingen beperkt blijven;
● Laat reparaties en/ of keuringen uitvoeren door gekwalificeerde personen.


Lees meer op: 


http://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/het-gebruik-van-handgereedschap